เลือก ปั๊มน้ำ ให้ตรงต่อการใช้งานของคุณ

ปั๊มน้ำ
ปั๊มน้ำ

มีปั๊มน้ำจำนวนมากที่มีคุณสมบัติและข้อกำหนดต่างกัน แล้วคุณจะเลือกปั๊มน้ำอย่างไรให้เหมาะสม? กับงานที่คุณต้องการ ปั๊มน้ำเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับงานที่อยู่อาศัย งานพาณิชยกรรมขนาดเล็ก และงานเกษตรกรรมที่หลากหลาย 


เลือกปั๊มน้ำที่เหมาะกับความต้องการ

เมื่อเลือกซื้อปั๊มน้ำ มีหลายรายการที่ต้องพิจารณา ปั๊มน้ำทั้งหมดวัดจากความสามารถในการระบายออก (GPM), แรงยกดูดในแนวตั้ง และค่ายกสูงสุด

  • GPM Discharge Capacity คืออัตราความเร็วที่น้ำไหลจากแหล่งกำเนิดไปยังจุดปล่อย ซึ่งวัดเป็นแกลลอนต่อนาที ให้พลังในการเคลื่อนย้ายน้ำได้อย่างรวดเร็ว
  • Vertical Suction Lift คือระยะแนวตั้งจากแหล่งน้ำถึงปั๊ม นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการระบายน้ำใต้ดินหรือบ่อลึก
  • Maximum Head Lift คือ ความสูงรวมจากต้นน้ำถึงปลายทาง หรือจุดระบายน้ำ นี้ให้พลังในการเคลื่อนย้ายน้ำในระยะไกล
ปั๊มน้ำ
มอเตอร์และใบพัดปั๊มน้ำ

ตรวจสอบข้อมูลของปั๊มน้ำ 

เมื่อคุณตัดสินใจเลือกประเภทของปั๊มน้ำที่ต้องการได้แล้ว คุณจะต้องดูข้อมูลจำเพาะ นี่เป็นส่วนที่สำคัญพอๆ กัน เนื่องจากปั๊มน้ำในบ้านของคุณควรสามารถรับน้ำในปริมาณที่เพียงพอด้วยแรงดันที่คุณต้องการ 

อัตราการไหล – เรียกอีกอย่างว่าอัตราการไหล ซึ่งวัดเป็นลิตรต่อนาที (LPM) นี่จะเป็นปริมาณน้ำที่สูบภายในเวลาที่กำหนด ยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งปั๊มได้เร็วเท่านั้น ช่วง 100-200 LPM มักจะเพียงพอสำหรับครัวเรือน 

หัวจ่ายน้ำ – ระยะแนวตั้งที่คุณจะสูบน้ำ ช่วงส่วนหัวควรอยู่ภายในระยะนี้ เพื่อให้ปั๊มน้ำสามารถสูบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหน่วยวัดเป็นเมตร (ม.) 

ปั๊มน้ำ
หัวจ่ายน้ำเข้า และน้ำออก

กำลังไฟฟ้า – คือปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ปั๊มจะใช้เมื่อใช้งาน และสามารถวัดได้เป็นกิโลวัตต์ (kW) และแรงม้า (HP) ช่วงนี้อยู่ที่ 0.5-1.5 HP สำหรับปั๊มส่วนใหญ่ที่มีบางอย่างเช่น ปั๊มหมุนเวียนแบบอินไลน์ที่ต้องการเพียง 0.16 HP ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดอื่นๆ ของปั๊มน้ำ แต่โดยทั่วไปเมื่อปริมาณน้ำที่สูบ และช่วงของส่วนหัวเพิ่มขึ้น กำลังไฟฟ้าก็เช่นกัน


ประเภท ปั๊มน้ำ 

ปั๊มน้ำหอยโข่ง (Centrifugal water pump) ใช้แรงเหวี่ยงที่เกิดจากใบพัดเพื่อถ่ายเทของเหลว แรงเหวี่ยงมักมาจากเครื่องยนต์ หรือมอเตอร์ไฟฟ้า ปั๊มหอยโข่งสามารถทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดที่นิยมใช้กันมากที่สุด

ปั๊มน้ำ
ปั๊มน้ำหอยโข่ง (Centrifugal water pump) มัใช้เกี่ยวกับการเกษตร

ปั๊มสารเคมี (Diaphragm water pump) เป็นเครื่องสูบน้ำทั่วไปอีกประเภทหนึ่ง มันอาศัยการกระทำแบบลูกสูบของเมมเบรน เพื่อเปลี่ยนปริมาตรเพื่อถ่ายเทของเหลว เมื่อเทียบกับปั๊มหอยโข่ง ปั๊มไดอะแฟรมสามารถสร้างแรงดันได้สูงมาก แต่มักจะมีอัตราการไหลน้อย อายุการใช้งานสั้น และมีเสียงดัง

ปั๊มน้ำ
ปั๊มสารเคมี (Diaphragm water pump)

ปั๊มรีดท่อ (Peristaltic Pump) อาศัยหลักการแทนที่ (Positive Displacement) ตัว roller หรือลูกรีดจะ รีดสายยางเป็นช่วงๆ เพื่อผลักดันให้ของเหลวในสายยางเกิดการเคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ ทำให้ อัตราการสูบจ่ายคงที่ โดยที่ของเหลวไม่มีการสัมผัสกับส่วนอื่นๆของปั๊ม


แนวโน้มการพัฒนา ปั๊มน้ำ

ประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงานเป็นแนวโน้มสำคัญในการพัฒนาปั๊มน้ำในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัย ดังนั้นการเปลี่ยนปั๊มน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิง ปั๊มน้ำไฟฟ้าจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ บนพื้นฐานของเหตุผลด้านความปลอดภัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปั๊มน้ำ AC จะถูกแทนที่ด้วยปั๊มน้ำ DC แรงดันต่ำมากขึ้น ขนาดของปั๊มจะเล็กลงและกะทัดรัดขึ้น เล็กกว่าและพกพาสะดวกกว่า แต่ประสิทธิภาพเท่าเดิมนั่นเอง 


2 ข้อที่มักเลือกปั๊มน้ำผิด

1. ประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของคุณหรือไม่? ปั๊มน้ำเกือบทั้งหมดมีพารามิเตอร์ที่สำคัญสองประการหัวและอัตราการไหล โดยปกติแล้วจะมีการทำเครื่องหมายบนฉลากของปั๊มในลักษณะนี้ ปั๊มน้ำนี้สามารถบรรลุหัวสูงสุด 15 เมตร หรือสามารถบรรลุการไหลสูงสุด 1800 ลิตรต่อชั่วโมง ไม่ได้หมายความว่าปั๊มนี้สามารถสูบน้ำได้ถึง 1800 ลิตรต่อชั่วโมงที่ความสูง 15 เมตร

ปั๊มน้ำ
ขนาดปั๊มและแรงดันปั๊มน้ำ มีผลกับการใช้น้ำและความสูงของการใช้น้ำ

2. การรับรองพิจารณาต้นทุนที่แท้จริงของคุณ ราคาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของต้นทุนของคุณ คุณต้องพิจารณาอายุการใช้งานของปั๊มค่าบำรุงรักษา ค่าเปลี่ยนทดแทนด้วย หากปั๊มน้ำต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง คุณจะต้องพิจารณาต้นทุนค่าไฟฟ้าของคุณมักจะมีราคาแพงกว่าราคาของปั๊มน้ำนอกจากนี้ หากคุณกำลังจะใช้ปั๊มน้ำในผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์) ของคุณ และขายให้กับลูกค้าชื่อเสียงของธุรกิจของคุณจะเป็นต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดของคุณ ดังนั้นทางเลือกง่ายๆ ตามราคาต่อหน่วยจึงเป็นข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้คนมักทำพลาด 


ถ้าคุณเลือกปั๊มที่เหมาะสมแล้ว  

หลังจากคุณทราบปัญหาข้างต้นแล้ว คุณจะเข้าใจขั้นตอนการเลือกปั๊มน้ำมากขึ้น และเพื่อให้เลือกปั๊มน้ำให้ง่ายขึ้นเพื่อให้ง่ายขึ้น ต่อไปเราจะจำกัดปัญหาให้แคบลงว่า “วิธีการเลือกปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยงไฟฟ้า” เนื่องจากปั๊มหอยโข่งสามารถตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่ของคุณได้ สำหรับปั๊มประเภทอื่น คุณสามารถดูขั้นตอนเหล่านี้ได้ด้านล่างนี้ 
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราการไหลของปั๊มน้ำ เพียงพอต่อความต้องการของคุณได้
2. ตรวจสอบแรงดันของปั๊มน้ำ (หรือผู้ผลิตไฟฟ้า)
3. ตรวจสอบขนาดของปั๊มน้ำที่เหมาะสม และทางเข้าออกของน้ำ
4. ของเหลวชนิดใด มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือไม่
5. อุณหภูมิของเหลวและอุณหภูมิแวดล้อมคืออะไร
6. อายุการใช้งานที่คาดหวังของปั๊มน้ำคืออะไร
7. ปั๊มน้ำต้องทำงานต่อเนื่องหรือไม่ และครั้งละเท่าไหร่
8. ปั๊มต้องมีฟังก์ชัน Self-Priming หรือไม่ โปรดทราบว่าปั๊มหอยโข่งขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่มีคุณลักษณะนี้
9. คุณมีข้อกำหนดสำหรับวัสดุปั๊มน้ำหรือไม่
10. ปั๊มน้ำต้องการคุณสมบัติพิเศษหรือไม่ เช่น การควบคุมเวลา การตอบสนอง และการควบคุมความเร็วฟังก์ชันการป้องกัน และอื่นๆ
11. ปั๊มน้ำต้องทำงานใต้น้ำหรือไม่ ข้อกำหนดต่างๆ สำหรับเสียงรบกวน 

คุณควรตรวจสอบการรับประกันด้วยเมื่อคุณซื้อปั๊มน้ำ เนื่องจากพวกเขามีมอเตอร์ และการก่อสร้างอาจซับซ้อน หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับปั๊มน้ำของคุณ คุณควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ คุณควรให้ความสำคัญกับบางขั้นตอนข้างต้นตามความต้องการที่แท้จริงของคุณ คุณอาจมีข้อกำหนดพิเศษอื่นๆ หากคุณไม่แน่ใจว่าปั๊มน้ำสามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดของคุณหรือไม่ วิธีที่ดีที่สุดคือติดต่อช่างเทคนิคของผู้ผลิตปั๊มน้ำ ให้พวกเขาช่วยคุณเลือกปั๊มน้ำที่เหมาะสมสำหรับคุณ 

ควรเลือกการใช้งานปั๊มน้ำให้ถูกประเภท เพื่อคุณจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช็คราคา ปั๊มน้ำ

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ไฟฟ้า เทียบกับ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเครื่องยนต์ แบบไหนคือความต้องการของคุณ

ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำ แบบไหนที่จะเหมาะกับบ้านของคุณ