ปั๊มหอยโข่ง ประเภทและชนิดที่คุณต้องรู้

ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่งเป็นปั๊มชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยม ใช้กันมากที่สุด เป็นปั๊มที่ใช้ใบพัดหมุนสร้างแรงเหวี่ยงให้น้ำหรือของเหลวเกิดแรงเหวี่ยงและไหล ปัญหาที่กับปั๊มน้ำหอยโข่งน้อยมาก นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เกษตรกรรม, เทศบาล (โรงน้ำทิ้งและน้ำเสีย) โรงงานอุตสาหกรรม, โรงไฟฟ้าปิโตรเลียม, เหมืองแร่, โรงเคมี และอื่น ๆ อีกมากมาย

ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่ง สามารถรับรองของเหลวได้ในปริมาณมาก และมีอัตราการไหลที่สูง โดยทั่วไปปั๊มหอยโข่งถูกออกแบบมาใช้งานสำหรับของเหลวที่มีความหนืดต่ำ เช่น น้ำ หรือน้ำมัน หากของเหลวมีความหนีดที่
มากกว่า 10 หรือ 20 wt จะต้องอาศัยแรงม้าที่เพิ่มขึ้น

การทำงานของ ปั๊มหอยโข่ง

การทำงานหลักของปั๊มหอยโข่ง คือมอเตอร์จะสร้างพลังงานให้กระแสน้ำเกิดการไหล และเหวี่ยงให้ของเหลวเคลื่อนที่ตามทิศทางการหมุน โดยมีใบพัดและปลอก ควบคุมทิศทางการไหล ในปั๊มหอยโข่งของเหลวจะเข้าไปในปลอก ตกลงบนใบพัดที่ตาของใบพัด หมุนวนตามแนวแกน และหมุนออกไปด้านนอกในแนวรัศมีจนกว่าใบพัดจะเข้าสู่ส่วนกระจายของปลอก ในขณะที่ผ่านใบพัดนั้น ของเหลวจะได้รับทั้งความเร็วและความดันไปพร้อมๆ กัน

ประสิทธิภาพของปั๊มหอยโข่ง ที่ดีขึ้นอยู่กับ

ความหนืดของของเหลว ปั๊มหอยโข่งเหมาะสำหรับของเหลวที่มีความหนืดต่ำ เนื่องจากการสูบจะทำให้เกิดแรงเฉือนของเหลวในปริมาณสูง

ความหนาแน่นของของเหลว ความหนาแน่นของของเหลว ส่งผลกับกำลังไฟฟ้าที่ใช้ปั๊ม หากไม่ใช่น้ำก่อนที่จะใช้ปั๊มหอยโข่งควรพิจารณาความแน่นของวัสดุที่ดูด หากใช้กับของเหลวที่มีความหนืดสูง จะทำให้ปริมาณการปั๊มของปั๊มหอยโขงช้า

อุณหภูมิและความดันในการทำงาน ควรคำนึงถึงอุณหภูมิและความดันของของเหลวที่ทำงาน เพราะอุณหภูมิและความดันส่งผลต่อวัสดุด้านในของปั๊มหอยโข่ง อาจทำให้ปั๊มหอยโข่งเสียได้

ปั๊มหอยโข่ง
ปั๊มหอยโข่ง

สมรรถภาพการดูดของเครื่องสูบ (NPSH) และ คาวิเตชั่น (Cavitation) NPSH หมายถึงความดันของของเหลวที่ปั๊มดูด ช่วยตรวจสอบความดันให้สูงพอที่จะไม่เกิดโพรงอากาศด้านใน ส่วนคาวิเตชั่น (Cavitation) หมายถึงการก่อตัวของฟองอากาศ มักเกิดบริเวณรอบๆ ใบพัด และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อใบพัด และทำให้อัตราการไหลหรือความดันลดลง อย่างไรก็ตาม ควรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวดูดสุทธิของระบบ (NPSHA) ที่มีอยู่มีค่ามากกว่าที่หัวดูดสุทธิของปั๊ม (NPSHR) ต้องการ โดยพิจารณาขอบเขตด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

ไอที่เกิดจากความดันอากาศระหว่างทำงาน ควรระวังของเหลวขณะทำงานเพราะอาจระเหย กลายเป็นไอได้ และทำให้เกิดโพรงอากาศในท่อ แบริ่งเกิดความเสียหายจากการทำงานแบบแห้ง ปั๊มแต่ละรูปแบบจึงมีความจุ และขนาดที่ต่างกัน ควรคำนึงแรงดันและปริมาตรของการทำงาน


ประเภทของ ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การออกแบบ การก่อสร้าง การใช้งาน การบริการ การใช้งานตามมาตรฐานระดับประเทศหรือระดับอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้น ปั๊มหนึ่งตัวสามารถอยู่ในภาคส่วนการใช้งานที่ต่างกันได้ และในบางครั้งแค่เห็นชื่อของปั๊มเราก็รู้แล้วว่ามันทำงานอย่างไร

แบ่งตามแนวใช้งาน ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง ในปั๊มประเภทนี้ ปลอกรูปก้นหอยจะแยกออกตามแนวแกนและเส้นแยกที่ปลอกปั๊มแยกอยู่ที่เส้นกึ่งกลางของเพลา โดยทั่วไปจะติดตั้งในแนวนอนเนื่องจากสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา

ปั๊มหอยโข่ง
ปั๊มหอยโข่ง แบบตั้ง


ปั๊มหอยโข่งแนวรัศมี แบบนี้เคสปั๊มแยกจะเป็นแนวรัศมี การแยกปลอกรูปก้นหอยจะตั้งฉากกับเส้นกึ่งกลางเพลา

ปั๊มหอยโข่ง

แบ่งตามใบพัด ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยว ปั๊มชนิดนี้มีใบพัดดูดเดียว ช่วยให้ของเหลวไหลเข้าสู่ใบมีดผ่านด้านเดียวเท่านั้น มีการออกแบบที่เรียบง่าย และเนื่องจากการไหลเข้ามาที่ด้านใดด้านหนึ่งของใบพัดนี้เอง ทำให้ใบพัดมีความไม่สมดุลของแรงขับตามแนวแกนที่สูงขึ้น

ปั๊มหอยโข่งใบพัดคู่ ปั๊มชนิดนี้มาพร้อมกับใบพัดดูดคู่ ช่วยให้ของเหลวไหลเข้าจากทั้งสองด้านของใบพัดและมี NPSHR ต่ำกว่าใบพัดดูดเดี่ยว ปั๊มหอยโข่งชนิด Split-Case มักพบใบพัดดูดคู่มากที่สุด

ปั๊มหอยโข่ง
ใบพัด ของปั๊มหอยโข่ง

หากปั๊มมีใบพัดมากกว่าหนึ่งตัว รูปแบบของใบพัดจะทำให้เราจำแนกได้ว่าปั๊มเป็นประเภทดูดเดี่ยวหรือคู่


มาตรฐานต่างๆ ปั๊มหอยโข่ง

เมื่อเลือกปั๊มหอยโข่งซักตัว สิ่งที่ควรคำนึงนอกจากจะยี่ห้อ คุณภาพสินค้า และวัสดุที่ใช้ ยังมีสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของปั๊ม คือสัญลักษณ์ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองต่างๆ ยืนยันได้เพิ่มจากยี่ห้อ หรือวัสดุที่ใช้ โดยมาตรฐานของปั๊มนั้นมีมาตรฐานใดรับรองบ้าง

ปั๊ม ANSI (American National Standards Institute)
มาตรฐาน ANSI หมายถึงมาตรฐานเกี่ยวกับขนาด เครื่องสูบน้ำจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI B73.1 หรือที่เรียกว่า ASME B73.1 – (American Society of Mechanical Engineers) วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าปั๊มจะสามารถใช้แทนกันได้ ปั๊มหอยโข่งเหล่านี้เป็นปั๊มแนวนอน เป็นปั๊มขั้นตอนเดียว และเปรียบเทียบได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องผู้ผลิต

ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊ม API มาตรฐาน API (American Petroleum Institute)
พารามิเตอร์ของการก่อสร้าง การออกแบบ และความสามารถในการจัดการกับอุณหภูมิและความกดดันสูงของปั๊ม ข้อกำหนด API 610 และ API ประเภทต่างๆ ได้แก่ API VS4, API VS7, API OH3, API OH2, API OH1, API BB1, API BB2, API BB3 เป็นต้น ปั๊มหอยโข่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ American Petroleum Institute Standard 610 สำหรับการใช้งานทั่วไปในโรงกลั่น

ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊ม DIN – ข้อกำหนด DIN 24256
ปั๊มหอยโข่งที่ตรงตามมาตรฐานเหล่านี้ใช้ในการติดตั้งที่ต้องการอัตราการไหลมาก ใช้แรงกดดันในการทำงานที่สูงกว่าปกติ หรืออุณหภูมิที่สูงมาก มักไม่ค่อยใช้ในงานอาคาร

ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มนิวเคลียร์ เป็นไปตามข้อกำหนด ASME (American Society of Mechanical Engineers)

ปั๊ม ISO – ข้อกำหนด ISO 2858, 5199
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ISO 5199 ระบุข้อกำหนดสำหรับปั๊มหอยโข่งแบบดูดปลายชั้นที่ 2 ของโครงสร้างแบบขั้นตอนเดียว แบบหลายขั้นตอน แบบแนวนอน หรือแนวตั้ง พร้อมด้วยไดรฟ์และการติดตั้งต่างๆ สำหรับการใช้งานทั่วไ

ปั๊มหอยโข่ง
ปั๊มหอยโข่ง มีหลากหลาย

ประเภทปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่งยังสามารถแบ่งประเภทตามรูปก้นหอย ได้แก่ รูปก้นหอยเดี่ยวและก้นหอยคู่

แบ่งตามรูปก้นหอย

รูปก้นหอยช่องเดี่ยว ปั๊มชนิดนี้มักใช้ในปั๊มความจุต่ำ มีขนาดเล็ก ซึ่งการออกแบบรูปก้นหอยสองอันไม่สามารถใช้งานได้จริงเนื่องจากทางเดินรูปก้นหอยมีขนาดค่อนข้างเล็ก ปั๊มที่มีการออกแบบเป็นรูปก้นหอยเดี่ยวจะรับแรงในแนวรัศมีได้สูงกว่า
รูปก้นหอยช่องคู่ ปั๊มชนิดนี้มีปริมาตรสองส่วนซึ่งอยู่ห่างกัน 180 องศา ส่งผลให้การถ่วงรัศมีมีความสมดุล ปั๊มหอยโข่งส่วนใหญ่จะออกแบบเป็นรูปก้นหอยคู่

แบ่งตามการวางแนวเพลา

แนวเพลานอน เป็นปั๊มที่มีเพลาอยู่ในระนาบแนวนอน ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากความสะดวกในการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษา
แนวเพลาตั้ง ปั๊มหอยโข่งแนวตั้งมีเพลาอยู่ในระนาบแนวตั้ง ใช้การกำหนดค่าการรองรับเพลาและแบริ่งที่เป็นเอกลักษณ์


ปั๊มหอยโข่งแนวนอน และปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง ต่างกันยังไง

ปั๊มหอยโข่งแนวนอน

 • ส่วนประกอบด้านในประอบง่าย ไม่ซับซ้อน ทำให้ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย
 • มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับปั๊มหอยโข่งได้
 • ปั๊มหอยโข่งมีให้เือทั้งแบบแขวนที่เหมาะกับงานที่ใช้แรงดันต่ำ หรือแบบแบริ่งที่เหมาะกับงานที่ใช้แรงดันที่สูงกว่า
 • สามารถกำหนดปริมาณการไหลของน้ำได้
 • หากต้องการปั๊มน้ำหรือของเหลวที่ปริมาณมาก สามารถต่อับอุปกรณ์เสริมได้
 • ต้องมีพื้นที่กว้าง สำหรับการติดตั้งปั๊มหอยโข่งแนวนอน
ปั๊มหอยโข่ง
องค์ประกอบปั๊มหอยโข่งแนวนอน

ปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง

 • ด้วยตัวปั๊มมีความสูง ทำให้ความสมดุลของพื้นที่ติดตั้งได้ยาก
 • ปั๊มหอยโข่งแนวตั้งมักนำไปใช้งานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่นิยมใช้ร่วมต่อกับเครื่องยนต์
 • ปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง ทนทานต่อแแรงดันที่สูง
 • ด้วยขนาดปั๊มไม่ใหญ่มาก จึงไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้ง
 • ปั๊มเป็นแนวตั้ง เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมลดความยุ่งยากได้มากขึ้น
 • ปั๊มเทอร์ไบน์เส้นแนวตั้งต้องใช้เฮดรูมขนาดใหญ่สำหรับการติดตั้งการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษา
ปั๊มหอยโข่ง
องค์ประกอบปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง

ทั้งนี้ การเลือกใช้งาน ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน จะเห็นได้ว่าปั๊มหอยโข่งแยกเป็น 2 รูปแบบ ใหญ่ๆ คือปั๊มหอยโข่งแนวนอน และปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง ปั๊มหอยโข่งแนนนอน เหมาะกับงานที่ต้องการแรงดันไม่มากนิยมต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยตรง ส่วนปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง มีขนาดเล็กทำให้ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย มีแรงดันที่มาก นิยมใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า

เช็คราคา ปั๊มน้ำ ทั้งหมด


What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0
ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มหอยโข่ง มีหลักการทำงานยังไง มาดูกันเลย!