วิธีเปลี่ยนและตั้งค่า Pressure Switch ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำ แบบอัตโนมัติมีหลักของการทำงานโดยจะมีสวิตช์แรงดันและถังแรงดันที่ติดตั้งเข้ามาเสริมโดย pressure switch มีหลักการทำงานคือหน้าที่ในการปิดและเปิดการทำงานของวงจรไฟฟ้าของมอเตอร์โดยอัตโนมัติโดยจะทำการคำนวณความดัน ของน้ำเมื่อเข้ามาอยู่ในถังเก็บความดันเมื่อถึงระดับหนึ่งก็จะทำให้มอเตอร์ปั๊มเปิดและปิดการทำงานของตัวเครื่อง

สารบัญ

 1. หลักการทำงานของ Pressure Switch ใน ปั๊มน้ำ 
 2. วิธีเปลี่ยน Pressure Switch 
 3. วิธีตั้งค่า Pressure Switch 
 4. ข้อสังเกตอาการเสียของ Pressure Switch
 5. การบำรุงรักษาสวิทช์แรงดัน Pressure Switch ปั๊มน้ำ

1

หลักการทำงานของ Pressure Switch ใน ปั๊มน้ำ 

ปั๊มน้ำ

เมื่อทำการเปิดสวิทช์ของ ปั๊มน้ำ เมื่อน้ำไหลเข้ามาในเครื่องตัว pressure switch จะทำการวัดแรงดันเมื่อน้ำที่อยู่ภายในท่อมีแรงดันที่ลดต่ำลงกว่าที่ตัว pressure wsitch กำหนดได้วในระดับหนึ่ง สวิทช์แรงดันก็จะทำการสั่งให้ มอเตอร์หลักและใบพัดทำงานเพื่อดูดเอาน้ำเข้ามาในระบบท่อเพิ่ม และเมื่อแรงดันน้ำในระบบท่อส่งสูงขึ้น ไปจนถึงระดับเพดานที่กำหนดไว้หรือเกินกว่านั้น pressure switch ก็จะทำการสั่งให้ มอเตอร์หลักหยุด ทำงานเพื่อไม่ให้ดูดเอาน้ำเข้ามาเพิ่มอีก เพรสเชอร์สวิทช์ในปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ควบคุมความดันโดยใช้ความแข็งของสปริงในการปิด หรือ เปิดการทำงาน นิยมใช้งานดดยทั่วไปเพราะมีราคาถูกใช้งานง่าย

2

วิธีเปลี่ยน Pressure Switch 

 1. ทำการปิดหรือถอดปลั๊กไฟของปั๊มน้ำออกก่อนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานขณะทำการถอดเปลี่ยน
 2. ปิดน้ำขาเข้าปั๊มเพื่อเวลาถอดเปลี่ยนน้ำจะได้ไม่พุ่งกระเด็นออกมาจากปั๊มน้ำ
 3. ทำการถ่ายเอาน้ำออกจากถังแรงดัน กรณีที่เป็นปั๊มแบบแรงดันคงที่ให้เปิดก็อกน้ำเพื่อไล่น้ำออก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำพุ่งออกมาจากตัวเพรสเชอร์สวิทช์ตอนถอดเปลี่ยน
 4. ให้ทำการตัดสายไฟของ pressure switch ตัวเก่าออกก่อน
 5. ขันน๊อตยึดตัวของ pressure switch และใช้มือหมุนหรือดึงออกได้เลย
 6. นำ pressure switch ตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนที่ได้เลย แต่ก่อนใส่ให้พันเทป กันน้ำรั่วไปด้วยสักนึดเพื่อป้องกันน้ำรั่วออกมาจากตัว pressure switch
 7. ทำการหมุนตัว pressure switch เข้าให้แน่นพอตึงมือข้อควรระวังคืออย่าขันเข้าแน่นเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกลียวหวานได้อาจจะต้องซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนอีก
 8. ทำการต่อสายไฟ เข้า-ออกใหม่เริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้ และหุ้มด้วยฉนวนให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัย **ถ้าเป็นส่วนของปั๊มแรงดันคงที่ จะต้องทำการขันสายสีขาวของเพรสเชอร์สวิทช์เข้าไปกับหางปลาสายไฟสีแดงของมอเตอร์ และให้ปอกสายเส้นสีดำต่อเข้า กับสายเปลือยอีกเส้นที่มาจากตัวเพรสเชอร์ฯ
 9. ประกอบฝาชุดสะพานไฟเข้าไว้ที่เดิมเพื่อเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
 10. ในกรณีที่ปั๊มขาดน้ำให้ทำการกรอกน้ำล่อเข้าไปในระบบเพื่อเป็นการ ป้องกันไม่ให้เครื่องทำงานหนักในตอนแรกที่เปิด เพราะอาจจะทำให้เครื่องร้อนเกินไปและไหม้ได้
 11. ทำการทดสอบการทำงานของเครื่องปั๊มโดยเปิดวาวล์น้ำเข้า และเสียบปลั๊กไฟปั๊มน้ำ หรือเปิดเบรกเกอร์ไฟ
 12. สังเกตว่าปั๊มจะยังไม่มีการทำงานจนกว่าคุณจะเปิดก๊อกน้ำ
 13. เช็คดูการทำงานว่าปั๊มตัดต่อตรงการใช้งานหรือไม่ โดยเมื่อคุณเปิดก๊อกน้ำ ปั๊มควรจะมีเสียงการทำงานดังออกมา และเมื่อปิดก๊อกน้ำ เครื่องปั๊มก็ควรจะหยุดการทำงานลงทันที ถือว่าใช้งานได้อย่างปกติ

3

วิธีตั้งค่า Pressure Switch 

ปั๊มน้ำ

การปรับตั้งค่าทำได้โดยการขันสปริงในตัว pressure switch เพื่อเป็นการดันสปริงให้แข็งขึ้น เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำที่จะเปิดหรือปิดการทำงาน

– ค่า NO หรือ Normally Open คือจะเริ่มทำงานเมื่อแรงดันในถังเก็บแรงดันต่ำกว่าหรือเท่ากับ ค่าที่เครื่องทำได้ kgf/cm2 เช่น 30 psi/50psi

– ค่า NC หรือ Normally Closed คือเมื่อแรงดันในถังเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ค่าที่เครื่องทำได้ kgf/cm2 ปั๊มจะตัดการทำงาน

ข้อควรระวังก่อนปรับตั้งค่าควรจะต้องทำการถอดปล๊กไฟปั๊มน้ำออกก่อนเพื่อป้องกันไฟช๊อตที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 • ขั้นตอนแรกให้ถอดฝาครอบ pressure switch ออกก่อน
 • ให้นำไขควงมาขันน๊อตตรงกลางของ pressure switch ถ้าคุณจะเพิ่มแรงดันขึ้นให้คุณหมุนน๊อตไปทางสัญลักษณ์บวก หรือทวนเข็มนาฬิกา ก็จะทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นสามารถวัดได้เมื่อเปิดเครื่องปั๊มอีกครั้ง
 • ถ้าคุณอยากจะลดแรงดันให้ทำการหมุนน๊อตไปทางด้านสัญลักษณ์ลบหรือตามเข็มนาฬิกาโดยให้หมุนทีละประมาณ 1 รอบหรือครึ่งรอบ จากนั้นทำการเสีบปลั๊ก และเปิดน้ำดูว่าความแรงน้ำได้ที่พอใจหรือยัง

4

ข้อสังเกตอาการเสียของ Pressure Switch

เช่นเดียวกับระบบกลไก เครื่องมือช่างไฟฟ้า อื่น ๆ  เมื่อถึงอายุการใช้งานมาได้ในช่วงหนึ่งอาจจะทำให้สวิทช์ความดันผุพังได้ เช่นสปริงภายในตัวสวิทช์เกิดการคลายตัวลง ส่วนของตัวพอร์ตสายไฟที่เชื่อมต่อกับสวิทช์อาจจะขาดหรือสึกกร่อนได้ หรืออาจจะมีเศษผงหรือตะกอนเข้าไปในระบบที่อาจจะทำให้ส่งผลต่อการทำงานได้ไม่ เต็มประสิทธิภาพของส่วนประกอบต่าง ๆ หรือส่วนประกอบเกิดสนิม ขึ้นทำให้ทำงานอย่างไม่ถูกต้อง สัญญานที่บ่งบอกว่าสวิทช์ของคุณอาจจะเสียคือ 

 • ปั๊มเกิดการทำงานเปิดปิดตัวเองเรื่อย ๆ อย่างไม่ทราบสาเหตุ
 • แรงดันในถังความดันต่ำจนถึงขั้นคัตอิน แต่ปั๊มไม่เริ่มทำงาน
 • ปั๊มใช้งานได้ปกติแต่แรงดันน้ำที่จ่ายออกมาน้อยมาก
 • ปั๊มเปิดไม่ติดและน้ำไม่ไหล

5

การบำรุงรักษาสวิทช์แรงดัน Pressure Switch ปั๊มน้ำ

 • ทำความสะอาดสวิทช์ความดัน

เนื่องจาก ปั๊มน้ำ มันมักจะถูกติดตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีความชื้นอยู่มากและอยู่ภายนอกตัวบ้าน ตัวสวิทช์อาจจะเกิดการอุดตันด้วยเศษฝุ่นผง สิ่งสกปรก ใยแมงมุม แมลง มด เชื้อราและตะไคร่น้ำ คุณควรจะทำความสะอาดอย่างน้อย ๆ เดือนละครั้งโดยการทำความสะอาดง่าย ๆ แค่เพียงเปิดฝาตัวเรือนสวิทช์ออก แล้วทำความสะอาดด้วยการเป่าหรือเช็ดเอาฝุ่น/สิ่งสกปรกออก หรือใช้แปรงสีฟันเก่า ค่อยๆแปรงฝุ่นออกไป

 • ตรวจสอบสายไฟของ pressure switch

ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หมุนสายไฟในส่วนหางปลาแน่นดีพอแล้ว ส่วนของ สกรู สายไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายตีเกลียว จะเสียหายอย่างมาก เมื่อมันไม่มีปลอกฉนวนหุ้มหรือขันสกรู ยึดไม่แน่น

 • ตรวจสอบฐานของสวิทช์ว่าติดแน่นกับแท่นปั๊ม

ตรวจสอบสกรูที่สวิตช์ความดันติดตั้งอยู่ ทำการคลายเกลียว สวิตช์ความดันออกจากท่อ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้สึกกร่อน หรืออุดตันด้วยตะกอน หรือเกิดสนิม หรือส่วนของพลาสติกอาจจะเปราะขึ้น ในขั้นตอนนี้ (คุณจะต้องถอดสายไฟ หรือถอดปลั๊กออกก่อนเพื่อดำเนินการนี้ เพราะอาจจะถูกไฟฟ้าช๊อตได้)

เช็คราคา ปั๊มน้ำ ได้ที่นี่

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

วิธีเลือก ปั๊มดูดน้ำมัน และการใช้งานแบบเข้าใจง่าย

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ

รวม 6 สาเหตุอาการเสียของ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ