5 ความแตกต่างระหว่าง ปั๊มแช่ และ เครื่องสูบน้ำ ใช้แบบไหนดีกว่า?

ปั๊มแช่ และ เครื่องสูบน้ำ

การเลือกใช้ปั๊มน้ำอย่าง ปั๊มแช่ ไดโว่หรือ เครื่องสูบน้ำ บางคนอาจจะยังสงสันว่ามันต่างกันยีงไงและเราต้องพิจารณาด้านความเหมาะสมและประสิทธิภาพของแต่แบบอย่างไรบ้าง เพราะด้วยความหลากหลายของการใช้งานและเป้าหมายที่ต่างกัน การเลือกใช้ปั๊มน้ำที่เหมาะสมสามารถช่วยให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานที่ใช้มากขึ้นได้ ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องความแตกต่างระหว่าง ปั๊มแช่ และ เครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานของคุณ หากพร้อมแล้วไปอ่านกันได้เลย

ทำความเข้าใจ ปั๊มแช่ (Submersible Pump) เบื้องต้น

ปั๊มแช่หรือ Submersible Pump เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสูบน้ำ มักถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการสูบน้ำจากบ่อน้ำลึก สระน้ำ บ่อสำเร็จรูป หรือแม้กระทั่งบ่อสาธารณะโดยที่จะถูกติดตั้งให้จมลงใต้ผิวน้ำก่อน เมื่อทำงานปั๊มแช่จะต้องจมอยู่ใต้น้ำหรือแช่อยู่ในน้ำก่อนโดยจะทำงานโดยการสูบน้ำผ่านท่อออกมายังที่ที่ต้องการ ปั๊มแช่มีความทนทานสูงกับการทำงานได้ทั้งน้ำสะอาด บ่อน้ำที่มีตะกอน และน้ำเสีย โดยส่วนใหญ่มักใช้งานในงานที่ต้องการการสูบน้ำในปริมาณมาก หรือการสูบน้ำในสภาพที่มีความลึกมากๆ ได้ดีนอกจากนี้ยังนิยมใช้กับน้ำพุในสวน สระน้ำ และอื่นๆ เนื่องจากใช้งานง่ายเงียบไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะการทำงาน

ปั๊มแช่

ทำความเข้าใจ เครื่องสูบน้ำ (Surface Pump) เบื้องต้น

เครื่องสูบน้ำ (Surface Pump) หรือที่บางคนเรียกกันว่าเครื่องสูบน้ำแบบตรงตัวกัน เพราะในทางเทคนิคแล้วปั๊มประเภทนี้คือปั๊มทั่วไปที่มีการทำงานโดยติดตั้งสำหรับทำงานทั่วไปที่อยู่บนผิวดินเช่น ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มอัตโนมัติ ปั๊มสระว่ายน้ำ ปั๊มเพลาลอย ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ หรือปั๊มเจ็ทเป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะ ใช้สำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำเช่น น้ำบาดาล บ่อน้ำ แม่น้ำ หรือแม้แต่ ในบ้านหรือสวน โดยส่วนใหญ่มักใช้ในการจ่ายน้ำไปยังท่อน้ำหรือระบบน้ำในการเกษตรหรือในการให้บริการในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ นั่นเอง

เครื่องสูบน้ำ

5 ข้อแตกต่างระหว่าง ปั๊มแช่ และ เครื่องสูบน้ำ

ความแตกต่างที่สำคัญที่ทำให้ทั้งสองมีการใช้งานและการทำงานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยข้อแตกต่างหลักๆ จะอยู่ที่ลักษณะของการทำงานและการใช้งานของทั้งสองอุปกรณ์ ซึ่งแบ่งได้ 5 ข้อดังนี้

1. การจัดวางและการติดตั้ง

ปั๊มแช่และเครื่องสูบน้ำต่างกันที่จุดสำคัญในการติดตั้งและการใช้งาน ปั๊มแช่ถูกออกแบบให้ทำงานใต้น้ำทั้งหมด เช่นในบ่อน้ำลึกหรือหลุมเจาะ ซึ่งมันจะดันน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำโดยตรง ในขณะที่เครื่องสูบน้ำทำงานเหนือพื้นดินและดึงน้ำผ่านการดูด เรามักเห็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสระน้ำหรือในการให้น้ำสำหรับพืช ในขณะที่ปั๊มแช่ใช้ในงานที่ต้องการการทำงานใต้น้ำและในสภาวะที่น้ำมีความลึกมากๆ ความแตกต่างนี้ส่งผลให้การติดตั้งและการใช้งานของทั้งสองประเภทมีข้อจำกัดและการปรับใช้ที่แตกต่างกันไปนั่นเอง

2. ประสิทธิภาพและพลังงานที่ใช้

ปั๊มแช่ มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและการสูบน้ำที่มากกว่าเครื่องสูบน้ำ เนื่องจากปั๊มแช่จะดันน้ำขึ้นสู่พื้นผิวโดยตรง ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและได้ระยะทางที่มากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องสูบน้ำ ที่ต้องใช้กำลังมากขึ้นเพื่อดูดน้ำขึ้นมา ระบบปั๊มแช่จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแหล่งน้ำลึก ให้การสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่เครื่องสูบน้ำอาจจะต้องใช้ขนาดเครื่องที่ใหญ่เพื่อเพิ่มแรงในการสูบน้ำมากขึ้น แต่ก็สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ได้นั่นเอง

3. การบำรุงรักษา

หากจะพูดเกี่ยวกับการบำรุงรักษา ปั๊มแช่ที่ใช้งานในบ้านหรือปั๊มน้ำโซล่าร์ทางเกษตร มักจะซ่อมแซมยากกว่าเพราะเนื่องจากมีการซีลที่แน่นหนา ทำให้การซ่อมบำรุงหรือตรวจสอบส่วนต่างๆ ลำบาก เพราะตัวเครื่องออกแบบมาเพื่อป้องกันจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดีเพราะต้องแช่อยู่ในน้ำเกือบตลอดเวลาการใช้งานชเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ต่างจาก เครื่องสูบน้ำที่เป็นระบบปั๊มน้ำผิวดินที่จะสะดวกต่อการเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษามากกว่า ทำให้ตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำได้ง่ายมากขึ้น แต่ก็ต้องหมั่นบำรุงรักษาเพราะตัวเครื่องที่ไม่มีซีลแน่นหนาเหมือนกับปั๊มแช่นั่นเอง

4. ประเภทแหล่งน้ำที่ต่างกัน

ความแตกต่างระหว่างปั๊มแช่และเครื่องสูบน้ำนั่นยังต้องพูดถึงความเหมาะสมในการใช้งานกับแหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น ปั๊มแช่มักถูกใช้ในการสร้างและรักษาสระน้ำหรือบ่อน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ, บ่อเลี้ยงปลา หรือสระในสวน เครื่องสูบน้ำมักถูกใช้ในการสูบน้ำขึ้นมาจากแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร, ในการให้น้ำสวน, หรือในกรณีที่ต้องการสูบน้ำออกจากที่ลึก เช่น บ่อน้ำบาดาล ความแตกต่างหลักก็คือปั๊มแช่ใช้สร้างการไหลของน้ำไปยังที่ปลายทาง ในขณะที่เครื่องสูบน้ำใช้ในการดูดน้ำจากแหล่งน้ำและส่งไปยังที่ต้องการนั่นเอง

ปั๊มแช่

5. ต้นทุนเริ่มต้นและความซับซ้อนในการติดตั้ง

ปั๊มแช่และเครื่องสูบน้ำมีความต่างกันทั้งในเรื่องของต้นทุนเริ่มต้นและความซับซ้อนในการติดตั้งดังนี้

1. ต้นทุนเริ่มต้น

  • ปั๊มแช่มักมีต้นทุนเริ่มต้นที่ต่ำกว่าเครื่องสูบน้ำ เนื่องจากมันมีโครงสร้างง่ายและไม่ต้องการอุปกรณ์เสริมมากมาย เช่น ท่อพลาสติกหรือท่อพีวีซีที่มีราคาไม่แพง
  • เครื่องสูบน้ำมักมีต้นทุนเริ่มต้นที่สูงกว่า เนื่องจากมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมมากกว่า และมักต้องมีการติดตั้งท่อพิเศษและชุบสารกันสนิมเพิ่มเติม

2. ความซับซ้อนในการติดตั้ง

  • ปั๊มแช่มักมีกระบวนการติดตั้งที่ง่ายและไม่ซับซ้อนมาก มักจะติดตั้งโดยการวางในถังน้ำหรือบ่อน้ำแล้วเชื่อมต่อท่อน้ำเพียงอย่างเดียว
  • เครื่องสูบน้ำมักมีกระบวนการติดตั้งที่ซับซ้อนกว่า เนื่องจากมักต้องมีการเชื่อมต่อท่อน้ำให้ถูกต้องและมีการติดตั้งปั๊มหรือโซลาร์ปั๊ม และอาจต้องมีการปรับแต่งระบบไฟฟ้าหรือระบบควบคุมการทำงานเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดังนั้น การเลือกใช้ปั๊มแช่หรือเครื่องสูบน้ำนั้นควรพิจารณาจากความต้องการและงบประมาณที่มีในการติดตั้งและการดูแลรักษาของระบบน้ำในแต่ละสถานที่ใช้งานประกอบการตัดสินใจด้วยทั้งนี้ก็ต้องคำนึงงบประมาณของคุณว่าสามารถรับต้นทุนการทำงานในเบื้องต้นและระยะยาวได้แค่ไหนด้วยนั่นเอง

ปั๊มแบบไหนที่เหมาะกับคุณ?

การตัดสินใจเลือกซื้อปั๊มแช่หรือเครื่องสูบน้ำขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างขึ้นอยู่ที่ว่าแหล่งน้ำลึกแค่ไหน ต้องการปริมาณน้ำมากแค่ไหน อยากจะประหยัดพลังงานมั้ย และคุณสามารถใช้จ่ายต้นทุนได้เท่าไร หากแหล่งน้ำของคุณอยู่ลึกและคุณต้องการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ปั๊มแช่อาจดีที่สุดแต่หากน้ำของคุณตื้นและคุณต้องการจ่ายล่วงหน้าน้อยลง เครื่องสูบน้ำก็สามารถทำงานได้ดีกว่า การคิดถึงความต้องการของคุณและเปรียบเทียบปั๊มทั้งสองประเภทจะช่วยให้คุณเลือกปั๊มที่เหมาะสมได้ ดังนั้น เมื่อต้องการเลือกใช้ปั๊มแช่หรือเครื่องสูบน้ำ ควรพิจารณาความต้องการในการใช้งานและสภาพแวดล้อมของการใช้งานให้ดีที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจลงความเห็นว่าจะใช้ปั๊มแช่หรือเครื่องสูบน้ำประเภทใดที่เหมาะสมสำหรับคุณ

สรุป

ปั๊มแช่และเครื่องสูบน้ำแตกต่างกันทั้งในการทำงานและการใช้งาน โดยปั๊มแช่ถูกออกแบบให้ทำงานใต้น้ำและมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากกว่าเครื่องสูบน้ำ เนื่องจากปั๊มแช่มีโครงสร้างง่ายและติดตั้งง่ายกว่า ในขณะที่เครื่องสูบน้ำมักมีการใช้งานเหนือพื้นดินและมีความซับซ้อนในการติดตั้งมากขึ้น การเลือกใช้ก็ควรพิจารณาจากความต้องการและงบประมาณในการติดตั้งและการดูแลรักษาของระบบน้ำในแต่ละสถานที่ใช้งานด้วย ในทำนองเดียวกัน ปั๊มแช่และเครื่องสูบน้ำมีการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยปั๊มแช่ใช้สร้างการไหลของน้ำไปยังที่ปลายทาง ในขณะที่เครื่องสูบน้ำใช้ในการดูดน้ำจากแหล่งน้ำและส่งไปยังที่ต้องการ ดังนั้น การเลือกใช้ต้องพิจารณาจากการใช้งานและความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สูงสุด

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลือก ไดโว่ อย่างไร? ให้เหมาะกับสวนของคุณ

5 สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในการเลือก เครื่องสูบน้ำ

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0
ปั๊มน้ำ

5 ปัญหาทั่วไปของ ปั๊มน้ำ ที่เกิดขึ้นได้พร้อมวิธีแก้ไข

ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำ ปั๊มดูดโคลน เลือกยังไงให้ลุยได้ทุกงาน โดยเฉพาะงานหนัก